| بازدید ها : 2973
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
برنامه سازی پیشرفته ( جبرانی)
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر مرتبط
 
ساختمان داده ها( جبرانی )
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر مرتبط
 
مدار منطقی  ( جبرانی)
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر مرتبط
 
اصول شبکه های کامپیوتری( جبرانی)
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر مرتبط
 
آمار و احتمالات مهندسی
2
2
-
 
 
 
 
مهندسی نرم افزار
3
3
-
 
 
 
 
زبان ماشین اسمبلی
2
1
1
 
 
 
 
گرافیک کامپیوتری (1)
3
2
1
 
 
 
 
ریاضی گسسته
2
2
-
 
 
 
 
تاریخ تحلیلی  صدر اسلام
2
2
-
 
 
کاردانی ناپیوسته
 
 
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان تخصصی نرم افزار
3
3
-
 
 
 
 
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
1
-
1
 
 
 
 
معادلات دیفرانسیل
2
2
-
 
 
 
 
طراحی الگوریتمها
3
2
1
 
 
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
2
2
-
 
 
 
 
برنامه سازی سیستم
3
2
1
زبان ماشین و اسمبلی
 
 
 
مهندسی اینترنت
3
2
1
 
 
 
 
معماری کامپیوتر
2
2
-
مدار منطقی ، زبان ماشین و اسمبلی
 
 
 
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
1
-
1
 
 
 
 
 
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
ریاضی مهندسی
2
2
-
معادلات دیفرانسیل
 
 
 
هوش مصنوعی
3
2
1
طراحی الگوریتم ها
 
 
 
مباحث ویژه
3
2
1
 
 
 
 
شبیه سازی کامپیوتر
3
2
1
مهندسی نرم افزار
 
 
 
اندیشه اسلامی 2  ( نبوت و امامت)
2
2
-
 
 
 
 
طراحی سیستمهای شی گرا
3
2
1
 
 
 
 
طراحی صفحات وب
3
2
1
مهندسی اینترنت
 
 
 
ورزش (1)
1
-
1
 
 
 
 
 
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
پروژه نرم افزار
3
-
3
 
 
 
 
کار آموزی
3
-
3
 
 
 
 
طراحی پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
3
2
1
برنامه سازی سیستم ، طراحی الگوریتم
 
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
3
2
1
 
 
 
 
تاریخ فرهنگ ( تمدن اسلام)
2
2
-
 
 
 
 
تفسیر نهج البلاغه
2
2
-
 
 
 
 
انقلاب اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
تاریخ تحلیلی  صدر اسلام
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر مرتبط
 
 
 
تذکر : دانشجویانی که در مقطع کاردانی دروس ذیل را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.
1- دانش خانواده (2 واحد)
2- آشنایی با قرآن (1 واحد)
3- وصایای امام  (1 واحد)
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :