تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 11:00 | بازدید ها : 5377

چارت درسی گروه مکانیک خودرو

چارت درسی گروه مکانیک خودرو
کاردانی پیوسته کاردانی فنی مکانیک خودرو  |  کد : 840
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش – فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
رسم فنی عمومی و تخصصی  جبرانی
2
1
1
 
 
کارو دانش + نظری
 
محاسبات فنی  جبرانی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
سیستم شاسی و بدنه جبرانی
2
2
-
 
 
دیپلم نظری
 
مولد قدرت جبرانی
2
2
-
 
 
//       //
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
1
-
 
 
 
 
اندیشه اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
کاردانش  22 واحد 
فنی 18 واحد
نظری 18 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
تفسیر قرآن کریم
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی
2
2
-
 
 
 
 
فیزیک عمومی
2
2
-
 
 
 
 
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
2
2
-
 
 
 
 
شیمی عمومی
2
2
-
 
 
 
 
آزمایشگاه فیزیک عمومی
1
-
1
 
فیزیک عمومی
 
 
نقشه کشی و اصول CAD
2
-
2
 
 
 
 
تکنولوژی انتقال قدرت
2
2
-
 
 
 
 
مبانی الکترونیک خودرو
1
1
-
 
 
 
 
کارگاه مبانی الکترونیک خودرو
1
-
1
 
مبانی الکترونیک خودرو
 
 
جمع  : 20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آ ئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
مبانی کنترل کیفیت
2
2
-
 
 
 
 
زبان تخصصی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
استاتیک
2
2
-
ریاضی عمومی – فیزیک عمومی
 
 
 
ترمودینامیک
2
2
-
ریاضی عمومی – فیزیک عمومی
 
 
 
مکانیک سیالات
2
2
-
ریاضی عمومی – فیزیک عمومی
 
 
 
سامانه مدیریت موتور
2
2
-
مبانی الکترونیک خودرو
 
 
 
کارگاه سامانه مدیریت موتور
1
-
1
 
ساماندهی مدیریت موتور
 
 
تکنولوژی دستگاههای الکتریکی خودرو و تهویه مطبوع
2
2
-
مبانی الکترونیک خودرو
 
 
 
تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو
2
2
-
مبانی الکترونیک خودرو
 
 
 
کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو
1
-
1
 
تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
اصول سرپرستی
2
2
-
 
 
 
 
مهارتها و قوانین کسب و کار
2
2
-
 
 
 
 
مقاومت مصالح
2
2
-
استاتیک
 
 
 
هیدرولیک و پنوماتیک
2
2
-
ترمودینامیک – مکانیک سیالات
 
 
 
کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک
1
-
1
ترمودینامیک – مکانیک سیالات
 
 
 
کارگاه ماشین ابزار
1
-
1
 
 
 
 
کارگاه جوشکاری
1
-
1
 
 
 
 
کارگاه انتقال قدرت
1
-
1
 
 
 
 
تکنولوژی مولد قدرت
3
3
-
ترمودینامیک
 
 
 
کارگاه مولد قدرت
2
-
2
 
 
 
 
تکنولوژی شاسی ، فرمان و تعلیق
2
2
-
استاتیک
 
 
 
کارگاه تکنولوژی شاسی ، فرمان و تعلیق
1
-
1
 
تکنولوژی شاسی ، فرمان و تعلیق
 
 
اجزای ماشین
2
2
-
مقاومت مصالح
 
 
 
جمع :  22 واحد
 
 
تذکر : دیپلمه های کارودانش و فنی  غیر مرتبط ملزم به گذراندن 8 واحد پیش دانشگاهی و 8 واحد جبرانی نظری و کارو دانش می باشند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :