| بازدید ها : 3411
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
ایستایی
3
3
-
 
 
درس جبرانی
 
مقاومت مصالح (1)
3
3
-
 
 
درس اصلی
 
ریاضی( (1)
3
3
-
 
 
درس جبرانی
 
طراحی معماری و شهرسازی
2
2
-
 
 
درس اصلی
 
مصالح ساختمان و تکنولوزی بتن
2
2
-
 
 
درس جبرانی
 
مکانیک خاک و مهندسی پی
3
3
-
 
 
درس اصلی
 
مقررات ملی ساختمان
2
2
-
 
 
درس اصلی
 
نحوه اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان
2
2
-
 
 
درس اصلی
 
جمع 20 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
مکانیک  ساختمان
3
3
-
مقاومت مصالح (1)
 
درس اصلی
 
اصول مدیریت ساخت
2
2
-
 
 
درس اصلی
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
3
3
-
 
 
درس اصلی
 
ریاضی(2)
3
3
-
 
 
درس پایه
 
محاسبات عددی
2
2
-
 
 
درس پایه
 
اجزاء ساختمان
2
2
-
طراحی معماری و شهرسازی
 
درس اصلی
 
نحوه اجرای تأسیسات برقی ساختمان
2
2
-
 
 
درس اصلی
 
ورزش (1)
1
-
1
 
 
درس عمومی
 
انقلاب اسلامی
2
2
-
 
 
درس عمومی
 
جمع :  20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
ساختمانهای فولادی
3
3
-
مکانیک ساختمان
 
درس اصلی
 
راهسازی و روسازی
3
3
-
مکانیک خاک و مهندسی پی
 
درس اصلی
 
روشهای مرمت ابنیه
2
2
-
مقاومت مصالح (1)
 
درس اصلی
 
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان
2
2
-
مقررات ملی ساختمان
 
درس اصلی
 
ازمایشهای مخرب و غیر مخرب
1
-
1
مقاومت مصالح (1)
 
درس اختیاری
 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2
2
-
 
 
درس عمومی
 
اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی
2
2
-
مقررات ملی ساختمان
 
درس اختیاری
 
اندیشه اسلامی 2
2
2
-
 
 
درس عمومی
 
ساختمان های بتن آرمه
3
3
-
مکانیک ساختمان
 
درس اصلی
 
جمع : 20 واحد
 
ترم تابستان
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
کارآموزی 1
1
-
1
 
 
بعد از گذراندن حداقل 30 واحد ( به غیر از جبرانی ) درس اصلی
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
اجرای سازه های بتنی
2
2
-
ساختمان های بتن آرمه
 
درس اصلی
 
ایمنی کارگاه
2
2
-
اصول مدیریت ساخت
 
درس اصلی
 
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها
2
2
-
ساختمان های بتن آرمه و ساختمان های فولادی
 
درس اختیاری
 
خرابیها و دوام بتن
2
2
-
ساختمان های بتن آرمه
 
درس اختیاری
 
قراردادها و مبانی حقوقی
2
2
-
مقررات ملی ساختمان
 
درس اختیاری
 
تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه
2
1
1
ساختمان های فولادی
 
درس اختیاری
 
تولید صنعتی ساختمان
2
2
-
مقررات ملی ساختمان
 
درس اختیاری
 
کارآموزی (2)
1
-
1
 
 
کارآموزی (1) ( به مدت 300 ساعت عملی و اجرایی) درس اصلی
 
قالب و قالب بندی
2
2
-
ساختمان های بتن آرمه
 
درس اختیاری
 
تاریخ و تمدن اسلام و ایران
2
2
-
 
 
درس عمومی
 
تفسیر نهج البلاغه
2
2
-
 
 
درس عمومی
 
جمع : 21 واحد
 
تذکر : دانشجویانی که در مقطع کاردانی دروس ذیل را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.
1- دانش خانواده ( 2 واحد)
2- آشنایی با قرآن ( 1 واحد)
3- وصایای امام  (1 واحد)
 
 
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :