| بازدید ها : 2738
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری      
     
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
تمرین های معماری جبرانی
2
1
1
 
 
کاردانی پیوسته + غیر متجانس
 
پرسپکتیو (هندسه 2) جبرانی
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر متجانس
 
طراحی معماری (2)
4
1
3
 
 
 
 
آشنایی با معماری اسلامی (2)
2
2
-
 
 
 
 
انسان ، طبیعت ، معماری
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی 2
3
3
-
 
 
 
 
ورزش (1)
1
-
1
 
 
 
 
تاریخ تحلیلی صدراسلام
2
2
-
 
 
 
 
عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
2
1
1
 
 
 
 

 

 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
طراحی با دست آزاد (جبرانی)
2
1
1
 
 
کاردانی پیوسته + غیر متجانس
 
شناخت و طراحی معماری روستا
2
1
1
 
 
 
 
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
2
1
1
عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
 
 
 
آشنایی با معماری معاصر
2
2
-
 
 
 
 
سازه های فلزی
2
2
-
عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
 
 
 
مدیریت و تشکیلات کارگاهی
2
1
1
عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
 
 
 
زبان تخصصی
2
2
-
 
 
 
 
طراحی معماری 3
4
1
3
طراحی معماری (2)
 
 
 
اندیشه اسلامی 2
2
2
-
 
 
 
 
 
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
سازه های نو (جبرانی)
2
2
-
 
 
کاردانی پیوسته + غیر متجانس
 
انقلاب اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
کاربرد نرم افزار های ترسیمی
3
1
2
 
 
 
 
مبانی نظری معماری
2
2
-
 
 
 
 
سازه های بتونی
2
2
-
سازه های فلزی
 
 
 
روش های طراحی و تولید صنعتی
2
2
-
عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
 
 
 
طراحی معماری (4)
4
1
3
طراحی معماری (3)
 
 
 
آشنایی با مرمت ابنیه
3
2
1
 
 
 
 

 

 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام در ایران
2
2
-
 
 
 
 
تفسیر نهج البلاغه 2
2
2
-
 
 
 
 
تنظیم شرایط محیطی (2)
2
2
-
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
 
 
 
طراحی معماری (5)
4
1
3
طراحی معماری (4)
 
 
 
تحلیل فضاهای شهری
2
2
-
 
 
 
 
کارآموزی
2
-
2
 
 
 
 
طراحی نهایی (پروژه)
6
-
6
طراحی معماری (4) – سازه های فلزی و سازه های بتونی
 
 
 

 

 
 
تذکر : دانشجویانی که در مقطع کاردانی دروس ذیل را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.
1- دانش خانواده (2 واحد)
2- آشنایی با قرآن (1 واحد)
3- وصایای امام  (1 واحد)
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :