تاریخ انتشار : سه شنبه 21 خرداد 1392 - 18:00 | بازدید ها : 8025

چارت درسی گروه کامپیوتر

چارت درسی گروه کامپیوتر
کاردانی پیوسته کامپیوتر –نرم افزار کامپیوتر   | کد 760
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش – فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مبانی برنامه نویسی و ویژوال بیسیک جبرانی
3
3
-
 
 
دیپلم کارودانش + نظری
 
مبانی کامپیوتر و کارگاه جبرانی
3
2
1
 
 
دیپلم نظری
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
1
-
 
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
سیستم عامل 2
2
2
-
 
 
 
 
کارگاه سیستم عامل 2
1
-
1
 
سیستم عامل 2
 
 
مبانی اینترنت
1
-
1
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
کاردانش  19 واحد فنی 16 واحد نظری 16 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
تفسیر قرآن کریم
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی
3
3
-
 
 
 
 
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
2
2
-
 
 
 
 
برنامه سازی پیشرفته 1
3
2
1
 
 
 
 
شبکه محلی کامپیوتر
2
2
-
سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل
 
 
 
کارگاه شبکه محلی
1
-
1
 
شبکه محلی کامپیوتر
 
 
مبانی مهندسی نرم افزار
2
2
 
 
 
 
 
برنامه سازی بر وب
2
1
1
مبانی اینترنت
 
 
 
جمع  : 20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
ریاضی کاربردی
2
2
-
ریاضی عمومی
 
 
 
آمار واحتمالات
2
2
-
ریاضی عمومی
 
 
 
مبانی الکترونیک
2
2
-
 
 
 
 
کارگاه مبانی الکترونیک
1
-
1
 
مبانی الکترونیک
 
 
زبان فنی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
زبان ماشین و اسمبلی
3
2
1
برنامه سازی پیشرفته 1
 
 
 
برنامه سازی پیشرفته 2
3
2
1
برنامه سازی پیشرفته 1
 
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
3
3
-
 
برنامه سازی پیشرفته 2
 
 
اصول سرپرستی
2
2
-
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم : چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
شیوه ارائه مطالب
1
1
-
 
 
 
 
سخت افزار کامپیوتر
3
2
1
مبانی الکترونیک
 
 
 
آزمایشگاه نرم افزار های گرافیکی
1
-
1
 
 
 
 
پایگاه داده ها
2
2
-
ذخیره و بازیابی اطلاعات
 
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده ها
1
-
1
 
پایگاه داده ها
 
 
ساختمان داده
3
2
1
برنامه سازی پیشرفته (1)
 
 
 
مباحث ویژه
2
1
1
 
 
 
 
پروژه
2
-
2
 
 
ترم آخر گرفته شود
 
کارآفرینی و پروژه
2
1
1
 
 
 
 
کارآموزی
2
-
2
 
 
ترم آخر گرفته شود
 
گرافیک کامپیوتری
2
1
1
برنامه سازی پیشرفته 2
 
 
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
اندیشه اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
جمع :  27 واحد
20 واحد ترم آخر و 7 واحد در تابستان
 
تذکر : دیپلمه های فنی و کارودانش غیر مرتبط علاوه بر گذراندن 6 واحد پیش دانشگاهی و 6 واحد جبرانی کارودانش و نظری می بایست 4 واحد درسی (طراحی صفحات وب جبرانی (2واحد)  و تجزیه و تحلیل مقدماتی جبرانی(2 واحد) را بگذرانند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :