تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 09:18 | بازدید ها : 4813

چارت درسی گروه ساختمان

چارت درسی گروه ساختمان
کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان  |  کد 730
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
ایستایی  ساختمان جبرانی
2
2
-
 
 
دیپلم های کار ودانش +نظری
 
فن آوری ساختمانهای فلزی جبرانی 
1
1
-
 
 
//      //       //
 
نقشه کشی فنی ساختمان جبرانی
1
-
1
 
 
//      //       //
 
کارگاه سفت کاری جبرانی
1
-
1
 
 
دیپلمه های نظری
 
نقشه برداری ساختمانی جبرانی
2
1
1
 
 
دیپلمه های کار و دانش
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن
1
1
-
 
 
 
 
زمین شناسی کاربردی
2
2
-
 
 
 
 
تکنولوژی و کارگاه قالب و آرماتور
3
1
2
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
کاردانش 21 واحد
فنی 18 واحد
نظری 15 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه عمومی
3
3
-
 
 
 
 
تفسیر قرآن
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی 6
3
3
-
 
 
 
 
فیزیک مکانیک
2
2
-
 
ریاضی 6
 
 
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک
1
-
1
 
فیزیک مکانیک
 
 
استاتیک
2
2
-
 
 
 
 
نقشه کشی ساختمانهای بتنی 
2
1
1
کارگاه قالب و آرماتور
 
 
 
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
1
1
-
زمین شناسی کاربردی
 
 
 
کارگاه تأسیسات مکانیکی
1
-
1
 
 
 
 
کارگاه تأسیسات برقی
1
-
1
 
 
 
 
اندیشه اسلامی 1
2
2
-
 
 
 
 
جمع :  20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
فیزیک حرارت
2
2
-
 
ریاضی6
 
 
آزمایشگاه فیزیک حرارت
1
-
1
 
فیزیک حرارت
 
 
مقاومت مصالح
3
3
-
استاتیک
 
 
 
ریاضی (7)
2
2
-
ریاضی 6
 
 
 
مکانیک خاک و پی سازی
3
3
-
 
 
 
 
آشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه
2
1
1
 
 
 
 
تجهیز و راه اندازی کارگاه
2
2
-
 
 
 
 
زبان فنی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
نقشه برداری ساختمان
3
2
1
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
تعمیر و نگهداری ساختمان
2
2
-
 
 
 
 
کاربردی کامپیوتر در ساختمان
2
1
1
 
 
 
 
محاسبات ساختمانهای فلزی
2
2
-
مقاومت مصالح
 
 
 
محاسبات ساختمانهای بتونی
2
2
-
مقاومت مصالح
 
 
 
متره و برآورد
2
1
1
آشنایی مبانی معماری و پروژه
 
 
 
محوطه سازی و پروژه
2
1
1
 آشنایی با  مبانی  معماری و پروژه  و نقشه برداری ساختمان
 
 
 
کارگاه اسکلت فلزی و  جوشکاری
1
-
1
مقاومت مصالح
 
 
 
تحلیل مقدماتی سازه ها
2
2
-
مقاومت مصالح
 
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک و پی سازی
1
-
1
مکانیک خاک و پی سازی
 
 
 
آزمایشگاه بتن و سایر مصالح
1
-
1
مکانیک خاک و پی سازی
 
 
 
آئین نامه های ساختمانی
2
2
-
مکانیک خاک  پی سازی
 
 
 
جمع :  20 واحد
 
ترم :  پنجم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آئین زندگی  
2
3
-
 
 
 
 
دانش خانواده 
2
2
-
 
 
 
 
اصول سرپرستی 
2
2
-
 
 
 
 
کارآفرینی
3
2
1
 
 
 
 
کارآموزی
2
-
2
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش و غیر مرتبط (اعم از فنی و کار ودانش)
 
فنی, نظری 11 واحد
کار و دانش 14 واحد
 
تذکر : دیپلم های فنی و کار ودانش غیر مرتبط علاوه برگذراندن دروس پیش دانشگاهی (8 واحد) و دروس جبرانی نظری و کارو دانش (7 واحد)
 می بایست درس 2 واحدی مصالح ساختمانی جبرانی را بگذرانند.                                              
 
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :