کارت تردد آموزشکده

دانشجویان محترم جهت دریافت کارت تردد هرچه سریعتر به امور رایانه مراجعه نمایند.
قابل توجه دانشجویان محترم هر چه سریعتر جهت دریافت کارت تردد (ورود و خروج در دانشگاه) به مسول امور رایانه مراجعه نمائید.

دیدگاه شما   

کد امنیتی :