تاریخ انتشار : دوشنبه 12 خرداد 1399 - 14:00 | بازدید ها : 159

آگهی دعوت به همکاری در مرکز سما بابل

معاونت آموزشهای عمومی مهارتی سما بابل جهت تکمیل کادر خدمات مورد نیاز در مدارس تعداد محدودی نیرو جذب می نماید
معاونت آموزشهای عمومی مهارتی سما بابل جهت تکمیل کادر خدمات مورد نیاز در مدارس تعداد محدودی نیرو جذب می نماید

دیدگاه شما   

کد امنیتی :