تاریخ انتشار : یکشنبه 23 تیر 1398 - 14:00 | بازدید ها : 105

آگهی دعوت به همکاری در مرکز سما بابل

معاونت آموزشهای عمومی مهارتی سما بابل جهت تکمیل کادر خدمات - نگهبان-سرایدار مورد نیاز در مدارس تعداد محدودی نیرو جذب می نماید
معاونت آموزشهای عمومی مهارتی سما بابل جهت تکمیل کادر خدمات - نگهبان-سرایدار مورد نیاز در مدارس تعداد محدودی نیرو جذب می نماید

دیدگاه شما   

کد امنیتی :