تاریخ انتشار : یکشنبه 12 شهریور 1396 - 15:00 | بازدید ها : 1269

تقویم آموزشی

نیمسال اول 97-96

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

زمان انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 97-96

گروه کامپیوتر                      96/6/15 لغایت 96/6/17

و گروههای دیگر                  96/6/19  لغایت 96/6/22

شروع کلاس

96/6/25

حذف و اضافه

96/7/10 لغایت 96/7/12

تذکرمهم 

برگه انتخاب واحد بدون تایید مسئول رشته یا مدیر گروه نامعتبر و غیر قابل استناد می باشد و هرگونه عواقب ناشی از این کار بعهده دانشجو خواهد بود.

 

 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :