تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 09:25 | بازدید ها : 20226

چارت درسی گروه گرافیک

چارت درسی گروه گرافیک
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز عمومی 17 واحد
جمع نظری عملی
1   تفسیر موضوعی قرآن 2 2 - - -
2   زبان خارجه 3 3 - - -
3   اندیشه اسلامی1 2 2 - - -
4   زبان فارسی 3 3 - - -
5   آئین زندگی 2 2 - - -
6   تربیت بدنی 1 - 1 - -
7   جمعیت وتنظیم خانواده 2 2 - - -
8   وصایا 1 1 - - -
9   آشنایی با قرآن کریم 1 1 - - -
10   ریاضی عمومی 3 3 -   - پایه 6 واحد
11   فیزیک نور 2 2 -   -
12   آزمایشگاه فیزیک نور 1 - 1   فیزیک نور
13   هندسه نقوش سنتی 3 1 2   - اصلی 17 واحد
14   ترسیمات هندسی 2 1 1 هندسه نقوش -
15   شناخت هنر گرافیک (1) 2 2 -   -
16   شناخت هنر گرافیک (2) 2 2 - شناخت هنر گرافیک (1) -
17   ارتباطات وتبلیغات 2 2 -   -
18   روش تحقیق 2 2 -   -
19   تجزیه وتحلیل آثار گرافیکی 2 2 -   -
20   چاپ ماشینی 2 2 - چاپ سیلک اسکرین -
21   اصول سرپرستی 2 2 -   - تخصصی 41 واحد
22   تکنولوژی کارگاه گرافیک (1) 3 1 2 کارگاه صفحه آرایی- تصویر سازی -
23   کارگاه صفحه آرایی 2 - 2   -
24   تصویر سازی 2 1 1   طراحی 5 - سیلک اسکرین
25   چاپ سیلک اسکرین 2 1 1   تصویر سازی
26   طراحی (5) 2 1 1   -
27   طراحی (6) 2 1 1 طراحی (5) -
28   کاربرد خط در گرافیک 2 1 1   -
29   تکنولوژی کارگاه گرافیک (2) 3 1 2 تکنولوژی کارگاه گرافیک (1) کاربرد خط در گرافیک
30   طراحی تحلیلی 2 1 1 طراحی (6) -
31   تکنولوژی وکارگاه بسته بندی 3 1 2 ترسیمات هندسی -
32   گرافیک محیطی 2 1 1 تکنولوژی کارگاه گرافیک (2) -
33   کامپیوتر گرافیک (1) 2 1 1 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  
34   کامپیوتر گرافیک (2) 2 1 1 کامپیوتر گرافیک (1) -
35   تکنولوژی کارگاه گرافیک (3) 3 1 2 تکنولوژی کارگاه (2) تکنولوژی وکارگاه بسته بندی
36   پروژه نهایی 2 - 2    
37   کار آموزی 2 - 2    
38   کارآفرینی 3 2 1 - -
39   طرحی پیش 2 1 1 - - 5 واحدجبرانی
کار و دانش
40   مبانی هنرهای تجسمی 1 و2 3 1 2 - -
41   مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2 2 - - - 8 واحد
پیش نیاز دانشگاهی کلیه دیپلمه ها
42   زبان پیش دانشگاهی 2 2 - - -
43   ریاضی پیش 2 2 - - -
44   فیزیک پیش 2 2 - - -
45   آشنایی با تاریخ هنر 2 1 1 - - 7 واحد جبرانی شاخه نظری
46   مبانی هنرهای تجسمی 3 1 2 - -
47   طراحی پیشنیاز 2 - 2 - -
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :