| بازدید ها : 10736

چارت درسی گروه کارشناسی تربیت بدنی

.
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی – مدیریت و برنامه ریزی 
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2
2
-
 
 
 
 
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (1)
2
1
1
 
 
 
 
تاریخ تربیت بدنی در ایران
2
2
-
 
 
 
 
اصول فلسفه تربیت بدنی
2
2
-
 
 
 
 
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
2
2
-
 
 
 
 
مدیریت عمومی
2
2
-
 
 
 
 
مبانی روانشناسی ورزشی
2
2
-
 
 
 
 
فوتبال
2
-
2
 
 
 
 
دوو میدانی (1)
2
-
2
 
 
 
 
 
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
کاربرد آمار توصیفی در مدیریت
2
2
-
 
 
 
 
زبان تخصصی(1)
2
2
-
 
 
 
 
مدیریت فضاهاو اماکن ورزشی
2
2
-
 
 
 
 
مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش
2
2
-
 
 
 
 
روابط عمومی و بین الملل
2
2
-
 
 
 
 
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (2)
2
1
1
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (1)
 
 
 
دو ومیدانی (2)
2
-
2
دومیدانی (1)
 
 
 
شنا(1)
2
-
2
 
 
 
 
ژیمناستیک(1 )
2
-
2
 
 
 
 
اندیشه اسلامی 2
2
2
-
 
 
 
 
 
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
حقوق ورزش
2
2
-
 
 
 
 
زبان تخصصی (2)
2
2
-
زبان تخصصی (1)
 
 
 
انقلاب اسلامی ایران
2
2
-
 
 
 
 
ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی
2
2
-
 
 
 
 
شنا (2)
2
-
2
شنا(1)
 
 
 
فیزیولوژی ورزش
2
2
-
 
 
 
 
دو میدانی  (3)
2
-
2
دومیدانی (2)
 
 
 
هندبال
2
-
2
 
 
 
 
ژیمناستیک (2)
2
-
2
ژیمناستیک (1)
 
 
 
سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی
2
2
-
 
 
 
 
 
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام در ایران
2
2
-
 
 
 
 
تفسیر نهج البلاغه
2
2
-
 
 
 
 
شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوص در تربیت بدنی و ورزش
2
2
-
 
 
 
 
نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی
2
2
-
 
 
 
 
مدیریت ورزشها ی  هوای آزاد
2
2
-
 
 
 
 
کشتی
1
-
1
 
 
 
 
مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی
2
2
-
 
 
 
 
رشد و تکامل حرکتی
2
2
-
 
 
 
 
 
 
تذکر : دانشجویانی که در مقطع کاردانی دروس ذیل را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.
1- دانش خانواده (2 واحد)
2- آشنایی با قرآن (1 واحد)
3- وصایای امام  (1 واحد)

دیدگاه شما   

کد امنیتی :