معرفی

سیده ملیحه حسنی حسن کلا

تحصیلات : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

گروه : هیات علمی


ارتباط

Email :
     hasani_ma2002@yahoo.com

Phone :
     09111160454