معرفی

سید محمد حسینی سارزی

تحصیلات : کارشناسی

دانشکده : سما

گروه : حوزه ریاست

وظایف سازمانی

مسئول دفتر و روابط عمومی


ارتباط

Email :
     seyed.sarzi@yahoo.com

Phone :
     01132339742